Observatoř

Observatoř byla vybudována stavební úpravou půdních prostor budovy FPF SU na Bezručově náměstí 13. Vstup do místnosti pro pozorovatele je ze 4. nadzemního podlaží, odkud je po schodišti přístup do vlastní kopule hvězdárny. 

Budova Bezručova nám. 13 s observatoří

Laminátová kopule observatoře má průměr 3,2 metru a je v ní umístěn dalekohled Meade o průměru 250 mm na paralaktické montáži. Na dalekohledu je trvale namontována CCD kamera Atik, ale překlápěcí hranol umožňuje také přímé vizuální pozorování.

Kopule observatoře

Z observatoře je vzhledem k jejímu umístění na střeše budovy dobrý výhled na všechny světové strany. Je sice ve městě, kde je světelné znečištění, ale její umístění nechává střed města na severu a výhled na jih není ve srovnání až tak moc rušený světly města. Daným jižním směrem je okraj Opavy, popř. menší vesničky za Opavou. Výhled směrem na západ mnohdy potěší rýsujícími se Jeseníky na obzoru.

Dalekohled MEADE LX200 o průměru 25 cm

Pozorování

Dalekohledem se dají fotometricky měřit objekty noční oblohy pomocí CCD kamery, stejným dílem je však možné pozorovat vizuálně, kdy se pozorovatel dívá do okuláru přímo. Obojí se dá lehce měnit pouhým nastavením překlápěcího hranolu.

Z nočních objektů se pozorovatel může vizuálním pozorováním kochat hvězdnými soustavami, hvězdokupami, mlhovinami různých typů, galaxiemi... Nesmíme zapomenout ani na planety, na jasnější komety a samozřejmě Měsíc v různých svých fázích.

Přes den je možné pozorovat Slunce, samozřejmě bezpečně přes speciální sluneční filtr, který se umístí před tubus dalekohledu a zeslabí tímto světlo Slunce na minimum. Pohled v okuláru je pak bezpečný a pro oko příjemný. Na Slunci můžeme vidět zejména  sluneční skvrny - chladnější místa ve fotosféře Slunce. Za vhodných pozorovacích podmínek si lze na Slunci všimnout i dalších detailů.

http://var2.astro.cz/index.php

Odborný program

Odborný program je zaměřen na CCD fotometrii astronomických objektů, zejména proměnných hvězd a tranzitujících exoplanet.

Existují různé typy proměnných hvězd. Snad nejjednodušší je pozorovat zákrytové proměnné hvězdy - čili hvězdný pár (pokud není v soustavě ještě jiný objekt) - které se pozorovateli na Zemi vzájemně zakrývají. Měří se pokles jasnosti, tzv. minima, kdy jsou hvězdy vzájemně v zákrytu. Minimum jasnosti bude mít na výsledné světelné křivce (tj. křivka změny jasnosti v závislosti na čase) ve většině případů tvar písmene "V" či "U", což znázorňuje pokles a vzestup jasnosti. Z křivky se následně určí okamžik minima - přesný střed. Údaj o času minima se pak využije v následujícím výzkumu.

Na podobném principu je založeno i pozorování exoplanet. U těch je však pokles jasnosti, který má tvar "vaničky", mnohem menší. Je tedy větší požadavek na přesnost měření. Z takto napozorované světelné křivky se pak opět určí parametry - čas tranzitu či další parametry, jako je např. délka tranzitu.

Křivka GK BOO B70531

Observatoř WHOO! se pozorováním - fotometrií proměnných hvězd - zapojuje do různých pozorovacích programů. Zejména se jedná o pozorování zajímavých, většinou zákrytových, proměnných hvězd z Ondřejovské databáze vybraných proměnných hvězd. Zapojuje se tímto do pozorovacího programu probíhajícího na AsÚ UK (doc. Marek Wolf, dr. Petr Zasche).

Na stránkách Sekce proměnných hvězd a exoplanet ČAS má každý pozorovatel možnost nahrávat svá měření - do databáze minim, databáze tranzitů exoplanet a rovněž si vést svůj pozorovatelský deník; na každou noc si vygenerovat předpovědi minim zákrytových proměnných hvězd podle zadaných parametrů či předpovědi tranzitů exoplanet. Na webu jsou rovněž informace o pozorovacích kampaních, do kterých je možné a vítané se zapojit, a spousta dalších informací a vychytávek pro pozorovatele.

Výsledky

Přehled pozorování proměnných hvězd:

Č. Datum Pozorovatel(é) Světelná křivka Id. obr.
1. 27. 2. 2017 Hana Kučáková V 642 Vir / S ***
2. 27. 2. 2017 Hana Kučáková GS Boo / P ***
3. 1. 3. 2017 Hana Kučáková ASAS0831 Cnc / P ***
4. 15. 3. 2017 Hana Kučáková XY Leo / P ***
5. 15. 3. 2017 Hana Kučáková RW Com / S ***
6. 24. 4. 2017 Hana Kučáková RW Lac / S ***
7. 18. 5. 2017 Hana Kučáková V 974 Cyg / P ***
8. 31. 5. 2017 Hana Kučáková GK Boo / P ***
9. 4. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (B filtr) ***
10. 4. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (V filtr) ***
11. 4. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (R filtr) ***
12. 4. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (I filtr) ***
13. 6. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (B filtr) ***
14. 6. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (V filtr) ***
15. 6. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (R filtr) ***
16. 6. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (I filtr) ***
17. 9. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (V filtr) ***
18. 9. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (R filtr) ***
19. 9. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (I filtr) ***
20. 18. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (V filtr) ***
21. 18. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (R filtr) ***
22. 18. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (I filtr) ***
23. 19. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (R filtr) ***
24. 19. 4. 2018 Martin Fuzik světelná křivka (I filtr) ***

IBVS http://www.konkoly.hu/cgi-bin/IBVSpdf?6204

---

Powered by flickr embed.

-->

Kontakt

WHOO! je součástí Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Poštovní adresa:
Ústav fyziky, FPF SU
Bezručovo náměstí 13, 746 01 Opava